DEBICA/Polren czarna 1 L emalia poliuretanowa
  • DEBICA/Polren czarna 1 L emalia poliuretanowa

DEBICA/Polren czarna 1 L emalia poliuretanowa

42,23 zł
Brutto

POLREN® jest dwukomponentową emalią poliuretanową. Emalia tworzy
powłoki o wysokim stopniu połysku, wysokiej twardości i dobrej przyczep-
ności do podło a, charakteryzujące się doskonałymi walorami dekoracyj-
nymi. Utwardzona powłoka emalii wykazuje szczególną odporność na
działanie wody, środków myjących, czynników chemicznych i warunków
atmosferycznych.
Emalia POLREN® przeznaczona jest do ochrony i dekoracji:
• elementów oraz konstrukcji stalowych i eliwnych nara onych na działa-
nie niekorzystnych czynników chemicznych i atmosferycznych w systemie
z FARBĄ POLIURETANOWĄ DO GRUNTOWANIA PRZECIWRDZEWNĄ,
• urządzeń oraz elementów stalowych i eliwnych – w systemie z szyb-
koschnącym podkładem alkidowym dla przemysłu maszynowego
AGROMAL,
• pływającego sprzętu rekreacyjno-sportowego (łodzie, kajaki, jachty), wy-
konanego z laminatów warstwowych (tkanina szklana przesączona y-
wicą poliestrową),
• powierzchni drewnianych i drewnopochodnych.
Emalia POLREN® mo e być stosowana do malowania powierzchni eksplo-
atowanych wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Uwaga: Wymalowania nale y przeprowadzać na zewnątrz pomieszczeń
lub w specjalnie przystosowanych do tego celu malarniach.
Wydajność
teoretyczna

10-11 m2/l przy zalecanej grubości suchej powłoki 30-40 µm. Wydajność
uzale niona jest od struktury podło a oraz zastosowanego narzędzia ma-
larskiego.

Ilość
Obecnie brak na stanie


POLREN® jest dwukomponentową emalią poliuretanową. Emalia tworzy
powłoki o wysokim stopniu połysku, wysokiej twardości i dobrej przyczep-
ności do podło a, charakteryzujące się doskonałymi walorami dekoracyj-
nymi. Utwardzona powłoka emalii wykazuje szczególną odporność na
działanie wody, środków myjących, czynników chemicznych i warunków
atmosferycznych.
Emalia POLREN® przeznaczona jest do ochrony i dekoracji:
• elementów oraz konstrukcji stalowych i eliwnych nara onych na działa-
nie niekorzystnych czynników chemicznych i atmosferycznych w systemie
z FARBĄ POLIURETANOWĄ DO GRUNTOWANIA PRZECIWRDZEWNĄ,
• urządzeń oraz elementów stalowych i eliwnych – w systemie z szyb-
koschnącym podkładem alkidowym dla przemysłu maszynowego
AGROMAL,
• pływającego sprzętu rekreacyjno-sportowego (łodzie, kajaki, jachty), wy-
konanego z laminatów warstwowych (tkanina szklana przesączona y-
wicą poliestrową),
• powierzchni drewnianych i drewnopochodnych.
Emalia POLREN® mo e być stosowana do malowania powierzchni eksplo-
atowanych wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Uwaga: Wymalowania nale y przeprowadzać na zewnątrz pomieszczeń
lub w specjalnie przystosowanych do tego celu malarniach.
Wydajność
teoretyczna

10-11 m2/l przy zalecanej grubości suchej powłoki 30-40 µm. Wydajność
uzale niona jest od struktury podło a oraz zastosowanego narzędzia ma-
larskiego.
POLIFARB
12-10-99-40-00
2020-07-20
Nowy produkt