Szanowni Państwo

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) przesyłamy do Państwa informację w tym zakresie.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest “PHCh CHEMIA” Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku (15-959), ul. Obrębowa 1 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000169734 Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gosp.. 

Możecie Państwo kontaktować się z nami listownie na adres PHCh CHEMIA sp. z o.o., ul. Obrębowa 1, 15-959 Białystok, mailowo na adres: sekretariat@chemia.bialystok.pl lub telefonicznie pod numerem (85) 7411430.

Możecie Państwo kontaktować się z nami listownie na adres PHCh CHEMIA sp. z o.o., ul. Obrębowa 1, 15-959 Białystok, mailowo na adres: sekretariat@chemia.bialystok.pl lub telefonicznie pod numerem (85) 7411430.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest “PHCh CHEMIA” Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku (15-959), ul. Obrębowa 1 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000169734 Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gosp..


 Skąd mamy Pani/Pana dane? 

  • Otrzymaliśmy je od Pani/Pana podczas dotychczasowej współpracy handlowej, marketingowej czy też w związku z podpisaniem umowy, w tym w związku z dokonanymi zamówieniami na produkty Spółki. 
  • Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS). 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę? 

  • Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w prawnie uzasadnionym celu administratora polegającego na kontaktowaniu się z osobami reprezentującymi Pani/Pana w związku ze świadczeniem usług oraz do współpracy handlowo – marketingowej, w tym do:
  •  Kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z realizacją przez Spółkę dostawy produktów w ramach współpracy handlowej i zawartych umów; 
  • Wysyłania informacji o promocjach, ofertach handlowych, nowościach produktowych, kontaktowania się z Panią/Panem w celach związanych z działaniami marketingowymi poprzez dostępne kanały komunikacji w szczególności za Twoją zgodą poprzez e-mail oraz telefon; 
  • Wysyłania informacji o prowadzonych eventach, organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji marketingowych, w których mogą Państwo wziąć udział;
  •  Obsługi reklamacji; w tym celu archiwizacji dokumentów; 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, w jakim została udzielona. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dopóki nie wycofają Państwo zgody.